[hideprofile]

список ролей


МАГИСТР ДЬЯВОЛЬСКОГО КУЛЬТА
mo dao zu shi ○ 魔道祖师


eng

рус

статус

A-Qing
Jiang Cheng
Jiang Fengmian
Jiang Yanli
Jin Guangshan
Jin Guangyao
Jin Ling
Jin Zixuan
Lan Jingyi
Lan Qiren
Lan Sizhui
Lan Wangji
Lan Xichen
Mo Xuanyu
Mo Ziyuan
Nie Huaisang
Nie Mingjue
Qin Su
Song Lan
Wang Lingjiao
Wen Chao
Wen Ruohan
Wen Xu
Wen Ning
Wen Qing
Wen Zhuliu
Wei Wuxian
Xiao Xingchen
Xue Yang
Yu Ziyuan

А-Цин
Цзян Чэн
Цзян Фэнмянь
Цзян Яньли
Цзинь Гуаншань
Цзинь Гуанъяо
Цзинь Лин
Цзинь Цзысюань
Лань Цзинъи
Лань Цижэнь
Лань Сычжуй
Лань Ванцзы
Лань Сичень
Мо Сюаньюй
Мо Цзыюань
Не Хуайсан
Не Минцзюэ
Цинь Су
Сунь Лань
Вэнь Линчжао
Вэнь Чао
Вэнь Жохань
Вэнь Сю
Вэнь Нин
Вэнь Цин
Вэнь Чжулю
Вэй Усянь
Сяо Синчэнь
Сюэ Ян
Юй Цзыюань

свободна
занят
свободен
свободна
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
занят
занят
свободен
свободен
свободен
свободен
свободна
свободен
свободна
занят
свободен
свободен
свободен
свободна
свободен
занят
занят
занят
свободна

НЕКАНОНЫ

eng

рус

орден

Yu Lijuang

Юй Лиджуан

без ордена


БЛАГОСЛОВЕНИЕ НЕБОЖИТЕЛЕЙ
tian guan ci fu ○ 天官赐福


eng

рус

статус

Ban Yue
Bai Wuxiang
Feng Xin
He Xuan
Hua Cheng
Jian Lan
Jian Yu
Jun Wu
Lang Qianqiu
Ling Wen
Mei Nianqing
Ming Yi
Mu Qing
Pei Ming
Pei Su
Qi Rong
Quan Yizhen
Shi Qingxuan
Shi Wudu
Xie Lian
Yin Yu

Бань Юэ
Безликий Бай
Фэнь Синь
Хэ Сюань
Хуа Чэн
Цзян Лань
Цзян Ю
Цзюнь У
Лан Цяньцю
Лин Вэнь
Мэй Няньцин
Мин И
Му Цин
Пэй Мин
Пэй Су
Ци Жун
Цюань Ичжэнь
Ши Циньсюань
Ши Уду
Се Лянь
Инь Юй

свободна
свободен
свободен
свободен
занят
свободна
свободен
свободен
свободен
свободна
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
занят
свободен


СИСТЕМА «СПАСИ-СЕБЯ-САМ» ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗЛОДЕЯ
renzha fanpai zijiu xitong ○ 人渣反派自救系统


eng

рус

статус

Gongyi Xiao
Liu Qingge
Luo Binghe
Ming Fan
Mobei Jun
Mu Qingfang
Ning Yingying
Sha Hualing
Shang Qinghua
Shen Qingqiu
Tianlang Jun
Yang Yixuan
Yue Qingyuan
Zhuzhi Lang

Гунъи Сяо
Лю Цингэ
Ло Бинхэ
Мин Фань
Мобэй Цзюнь
Му Цинфан
Нин Инъин
Ша Хуалин
Шан Цинхуа
Шэнь Цинцю
Тянлань Цзюнь
Ян Исюань
Юэ Цинъюань
Чжучжи Лан

свободен
занят
свободен
свободен
свободен
свободен
свободна
свободна
свободен
занят
свободен
свободен
свободен
занят


УСМИРИТЕЛЬ ДУШ \ GUARDIAN
zhen hun ○ 镇魂


eng

рус

статус

Chu Shuzhi
Da Qing
Ge Lan
Guo Changcheng
Li Qian
Lin Jing
Sang Zan
Sha Ya
Shen Wei
Wu Qing
Ye Zun
Ying Chun
Zhao Yunlan / Kunlun
Zhao Xinci
Zhu Hong
Zhu Jiu

Чу Шучжи
Да Цин
Гэ Лань
Го Чанчэн
Ли Цянь
Линь Цзин
Сан Цзань
Ша Я
Шэнь Вэнь
У Цин
Е Цзунь
Инь Чунь
Чжао Юнлань / Кунлунь
Чжао Синьцы
Чжу Хун
Чжу Чжиу

свободен
занят
свободна
свободен
свободна
свободен
свободен
свободна
свободен
свободна
свободен
свободна
свободен
свободен
свободна
свободен


МИРИАДЫ ОСЕНЕЙ
qian qiu ○ 千秋


eng

рус

статус

Shen Qiao
Yan Wushi

Шэнь Цяо
Янь Уши

занят
занят