[hideprofile]

список ролей


МАГИСТР ДЬЯВОЛЬСКОГО КУЛЬТА
mo dao zu shi ○ 魔道祖师


eng

рус

статус

A-Qing
Jiang Cheng
Jiang Fengmian
Jiang Yanli
Jin Guangshan
Jin Guangyao
Jin Ling
Jin Zixuan
Lan Jingyi
Lan Qiren
Lan Sizhui
Lan Wangji
Lan Xichen
Mo Xuanyu
Mo Ziyuan
Nie Huaisang
Nie Mingjue
Qin Su
Song Lan
Wang Lingjiao
Wen Chao
Wen Ruohan
Wen Xu
Wen Ning
Wen Qing
Wen Zhuliu
Wei Wuxian
Xiao Xingchen
Xue Yang
Yu Ziyuan

А-Цин
Цзян Чэн
Цзян Фэнмянь
Цзян Яньли
Цзинь Гуаншань
Цзинь Гуанъяо
Цзинь Лин
Цзинь Цзысюань
Лань Цзинъи
Лань Цижэнь
Лань Сычжуй
Лань Ванцзы
Лань Сичень
Мо Сюаньюй
Мо Цзыюань
Не Хуайсан
Не Минцзюэ
Цинь Су
Сунь Лань
Вэнь Линчжао
Вэнь Чао
Вэнь Жохань
Вэнь Сю
Вэнь Нин
Вэнь Цин
Вэнь Чжулю
Вэй Усянь
Сяо Синчэнь
Сюэ Ян
Ю Цзыюань

свободна
занят
свободен
занята
свободен
занят
свободен
свободен
свободен
свободен
занят
занят
занят
занят
занят
занят
свободен
свободна
свободен
свободна
свободен
свободен
свободен
занят
занятa
занят
занят
занят
занят
свободна


БЛАГОСЛОВЕНИЕ НЕБОЖИТЕЛЕЙ
tian guan ci fu ○ 天官赐福


eng

рус

статус

Ban Yue
Bai WuXiang
Feng Xin
He Xuan
Hua Cheng
Jian Lan
Jian Yu
Jun Wu
Lang Qian Qiu
Ling Wen
Mei Nian Qing
Ming Yi
Mu Qing
Pei Su
Qi Rong
Quan Yi Zhen
Shi Qingxuan
Shi Wudu
Xie Lian
Yin Yu

Бань Юэ
Безликий Бай
Фэнь Синь
Хэ Сюань
Хуа Чэн
Цзян Лань
Цзян Ю
Цзюнь У
Лан Цяньцю
Лин Вэнь
Мэй Няньцин
Мин И
Му Цин
Пэй Су
Ци Жун
Цюань Ичжэнь
Ши Циньсюань
Ши Уду
Се Лянь
Инь Юй

свободна
свободен
свободен
свободен
свободен
свободна
свободен
свободен
свободен
свободна
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен
свободен


СИСТЕМА «СПАСИ-СЕБЯ-САМ» ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗЛОДЕЯ
renzha fanpai zijiu xitong ○ 人渣反派自救系统


eng

рус

статус

Gongyi Xiao
Liu Qingge
Luo Binghe
Ming Fan
Mobei Jun
Mu Qingfang
Ning Yingying
Sha Hualing
Shang Qinghua
Shen Qingqiu
Tianlang Jun
Yang Yixuan
Yue Qingyuan
Zhuzhi Lang

Гунъи Сяо
Лю Цингэ
Ло Бинхэ
Мин Фань
Мобэй Цзюнь
Му Цинфан
Нин Инъин
Ша Хуалин
Шан Цинхуа
Шэнь Цинцю
Тянлань Цзюнь
Ян Исюань
Юэ Цинъюань
Чжучжи Лан

свободен
занят
занят
свободен
свободен
свободен
свободна
свободна
свободен
занят
свободен
свободен
свободен
свободен